• TẦM NHÌN

  • Là doanh nghiệp chuyên cho thuê thiết bị sự kiện hàng đầu tại TPHCM, cung cấp các sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, trường học, cá nhân về lĩnh vực tổ chức chương trình.
 • SỨ MỆNH

  • Đem lại giải pháp tổ chức chương trình tốt nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, trường học, cá nhân tại TpHCM
 • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đem lại giải pháp tổ chức chương trình tốt nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường học & các cá nhân.
  • Sự hài lòng của khách hàng là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể Chuyên Cho Thuê
  • Môi trường thân thiện, phát triển cho nhân viên phát triển nghề nghiệp
  • Góp ích cho sự phát triển của xã hội

NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU ĐÃ TỪNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

Khách hàng & đối tác tiêu biểu

ĐẶT THUÊ NGAY

 

“Là mảnh ghép cho sự thành công sự kiện của bạn”

Xử lý thành công

Đã bổ sung vào giỏ hàng